Oppsummerende evaluering av det norske klima- og skoginitiativet

Regjeringen har satset over 10 milliarder kroner på klima- og skoginitiativet siden opprettelsen i 2007. Nå oppsummerer en evaluering innsatsen.
19 aug. 2014 - 1 jan. 0001

12:00 - 0:00

Legg til i kalender (ics)

Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo

Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

Formålet med initiativet er å redusere utslipp på grunn av avskoging og skogforringelse i utviklingsland (REDD+), og midlene gis både via bilaterale, multilaterale og sivilsamfunnsorganisasjoner. 

Oppsummerende evaluering

Evalueringsavdelingen i Norad inviterer nå til seminar for å presentere funnene fra en oppsummerende evaluering av klima- og skoginitiativets støtte fra starten frem til i dag. Fokus for evalueringen er å presentere hvilke resultater som har blitt oppnådd innenfor klima- og utviklingsmålene.

Rapporten vil bli offentliggjort mandag 18. august klokken 06.30. Seminaret 19. august vil bli streamet. Både rapport og direkte overføring vil være tilgjengelig på www.norad.no/skoginitiativetevaluert  

Følgeevaluering

Evalueringen er den siste i en følgeevaluering av regjeringens klima- og skoginitiativ som er gjennomført parallelt med initiativet siden 2010. Tidligere evalueringer under dette programmet er: 

Saken oppdateres med detaljert program.
Enkel servering med smørbrød. 

Velkommen!