Mini-workshop: Hvordan gjøre befolkningen i Himalayaregionen bedre rustet i møtet med en usikker klimaframtid?

Møt ICIMOD og deres norske partnere CICERO, GRID-Arendal og NVE.
12 aug. 2014

13:00 - 15:00

Legg til i kalender (ics)

Informasjonssenteret Norad

Ruseløkkveien 26

Norge støtter den regionale forskningsinstitusjonen ICIMOD som arbeider med spørsmål knyttet til klima og tilpasning i Himalayaregionen. Flere norske institusjoner bidrar også med sin kompetanse inn i ulike forskningsprosjekter.

ICIMOD’s direktør David Molden vil presentere de viktigste utfordringene, men også hvordan landene i Himalayaregionen kan samarbeide for bedre å kunne møte disse utfordringene. Fra de norske samarbeidspartnerne vil CICERO, GRID-Arendal og NVE bidra med sine erfaringer.

Program (English)

Download the program here (pdf)

1. Welcome
Deputy Director Mette Møglestue, Norad

2. Introduction
H E Kjell Tormod Pettersen, Norwegian ambassador to Nepal

3. ICIMOD - International Centre for Integrated Mountain Development
Main priorities, challenges and achievements
Dr David Molden, Director General ICIMOD

4. CICERO – Centre for International Climate and Environmental Research
HICAP - Climate change and multi-scale complexities affecting local food security in the HKH region
Director Kristin Halvorsen

5. Grid-Arendal
Strategic climate communications; translating science to policy and action. Ms Anne Solgaard

6. NVE
Highlights from the past cooperation – and new challenges

7. Discussions
Moderator: H E Kjell Tormod Pettersen

Tea, coffee and fruit will be available during the meeting