Ikke-smittsomme sykdommer og globale utfordringer – et kunnskapsløft

Norad og Folkehelseinstituttet inviterer til seminar om ikke-smittsomme sykdommer og globale utfordringer.
14 mar. 2014 - 1 jan. 0001

9:00 - 0:00

Legg til i kalender (ics)

Norad, Ruseløkkveien 26

Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo

Oppdatert: Se presentasjoner fra seminaret i høyremarg

Hjerte- og karsykdommer, kreft, kroniske lungesykdommer og diabetes er de fire største ikke-smittsomme sykdommene. Sentrale risikofaktorer er tobakk, fysisk inaktivitet, skadelig bruk av alkohol og usunt kosthold.

På verdensbasis er disse sykdomsgruppene årsak til to tredeler av alle dødsfall og til hvert fjerde dødsfall blant dem under 60 år hvor 90 prosent forekommer i lav- og mellominntektsland.

Fattigdom, sosiale helseforskjeller og begrenset tilgang til helsetjenester og helseinformasjon fører til at utsatte grupper har økt sykelighet og risiko for å dø tidlig av ikke-smittsomme sykdommer. Lavinntektsland med allerede sparsomme ressurser og dårlig utbygd helsevesen og mangel på helsepersonell møter økende press til å takle store utfordringer av både smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer, inkludert psykisk helse («triple burden of disease»).

Nytt globalt mål

Verdens helseorganisasjon (WHO) vedtok i 2012 et globalt mål om å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 25 prosent innen 2025, og i mai 2013 vedtok Verdens helseforsamling «Global action plan for the prevention and control of NCDs 2013-2020» . Utfordringene er globale og tiltak for å redusere forekomsten av ikke-smittsomme sykdommer krever internasjonalt samarbeid.

 

Tid

Tema

Innleder

09.00 – 09.10

Åpning

Tore Godal, Spesialrådgiver, UD

 

 • Norsk posisjon og norske prioriteringer opp mot post-2015 agendaen

 

 

 

09.10 – 09.40

Global sykdomsbyrde

Jonas Minet Kinge, Forsker, Folkehelseinstituttet

 

 • Kort om begrepene YLL, YLD og DALY
 • Ikke-smittsomme sykdommer og sykdomsbyrde i ulike deler av verden
 • Fedme, utdannelse og «the Human Development Index»
 • Norske forskningsinvesteringer i lys av den globale vs den norske sykdomsbyrden

 

 

 

09.40 – 10.10

Sosiale ulikheter i ikke-smittsomme sykdommer

Øyvind Næss, Lege og Seniorforsker, Folkehelseinstituttet

 

 • Hva er sosiale helsedeterminanter?
 • Sammenhengen mellom sykelighet og dødelighet av ikke-smittsomme sykdommer og sosiale helsedeterminanter
 • Sosiale helseforskjeller, inkludert ulik tilgang til helsetjenester og helseinformasjon, innad i land og mellom land

 

 

 

10.10 – 10.30

Pause

 

 

 

 

10.30 – 11.00

Ingen helse uten psykisk helse – Fakta om psykiske lidelser

Arne Holte, Professor og Assisterende direktør, Folkehelseinstituttet

 

 • «Mental Health Action Plan 2013-2010» og psykisk helses avgjørende rolle for å oppnå god helse for alle
 • «Triple burden of disease»
 • Psykiske lidelser gir samme dødelighet som sigarettrøyking og gir større funksjonsnedsettelse enn noen annen ikke-smittsom sykdom
 • Sykdomsbyrden for den enkelte er størst i lavinntektsland og psykiske lidelser er den ledende årsak til uførhet som følge av ikke-smittsomme sykdommer i disse landene

 

 

 

11.00 – 11.45

«Global action plan for the prevention and control of NCDs 2013-2020» og WHOs arbeid i forhold til bekjempelse av ikke-smittsomme sykdommer

Bente Mikkelsen, Acting Director og Seniorrådgiver, WHO Genève

 

 • Globalt mål om å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 25 prosent innen 2025
 • Hva skjer på den internasjonale arena? Internasjonale prosesser, tiltak og globale initiativ for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer

 

 

 

11.45 – 12.15

Lunsj

 

 

 

 

12.15 – 12.45

Veien videre og ikke-smittsomme sykdommer i post-2015 agendaen

Knut-Inge Klepp, Divisjonsdirektør, Helsedirektoratet

 

 • Utfordringer for bekjempelse av ikke-smittsomme sykdommer
 • Evidens for tiltak og tiltak i Norge
 • Utviklingsperspektivet og ikke-smittsomme sykdommer i post-2015 agendaen

12.45 – 13.00

Oppsummering og avslutning

Knut-Inge Klepp, Divisjonsdirektør, Helsedirektoratet

* med forbehold om endringer

Velkommen!