BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20140516T090000 DTEND:00010101T000000 DTSTAMP:20240617T173311 LOCATION:Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS, Gullhaugveien 1-3, 5. etg, Nydalen., Gullhaugveien 1-3, oslo X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Fagdagen inkluderer presentasjon av helsekonsekvenser etter kjønnslemlestelse på basis av systematiske gjennomganger ved Rigmor Berg fra Nasjonalt Kunnskapssenter for Helsetjenesten. Presentasjonen er basert på ferske rapporter.

Marit Østebø er på besøk fra Universitet i Florida, og vil presentere ny og unik innsikt fra egen forskning med fokus på betydningen av religiøse ledere i arbeidet mot kjønnslemlestelse i Etiopia.

Kjønnslemlestelsesteamet ved NKVTS vil presentere siste nytt fra sitt arbeid, spesielt en ny og bedre versjon av veiviseren, som er rettet mot offentlig ansatte som møter jenter og kvinner som kan være i risiko for eller har blitt kjønnslemlestet.

Kaffe, te og lett servering. Begrenset antall plasser.

Velkommen!

Fagdag: Nytt fra forskningen om kjønnslemlestelse

SUMMARY:Fagdag: Nytt fra forskningen om kjønnslemlestelse END:VEVENT END:VCALENDAR