Fagdag: Nytt fra forskningen om kjønnslemlestelse

NKVTS og Norad inviterer til fagdag om arbeidet mot internasjonal kjønnslemlestelse. Tema er blant annet helsekonsenser av kjønnslemlestelse og arbeid med religiøse ledere i Etiopia.
16 mai. 2014 - 1 jan. 0001

9:00 - 0:00

Legg til i kalender (ics)

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS, Gullhaugveien 1-3, 5. etg, Nydalen.

Gullhaugveien 1-3, oslo

Fagdagen inkluderer presentasjon av helsekonsekvenser etter kjønnslemlestelse på basis av systematiske gjennomganger ved Rigmor Berg fra Nasjonalt Kunnskapssenter for Helsetjenesten. Presentasjonen er basert på ferske rapporter.

Marit Østebø er på besøk fra Universitet i Florida, og vil presentere ny og unik innsikt fra egen forskning med fokus på betydningen av religiøse ledere i arbeidet mot kjønnslemlestelse i Etiopia.

Kjønnslemlestelsesteamet ved NKVTS vil presentere siste nytt fra sitt arbeid, spesielt en ny og bedre versjon av veiviseren, som er rettet mot offentlig ansatte som møter jenter og kvinner som kan være i risiko for eller har blitt kjønnslemlestet.

Kaffe, te og lett servering. Begrenset antall plasser.

Velkommen!