BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20141113T100000 DTEND:20141113T113000 DTSTAMP:20210508T013926 LOCATION:Norad, Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo, Informasjonssenteret 6.etg, Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

For more informasjon about the seminar in English, click here (word).

«Training for Peace in Africa» tilbyr opplæring til politifolk og andre sivile i Afrika for å styrke kapasiteten til å delta i fredsbevarende operasjoner. Programmet støtter også forskning og politikkutforming på feltet.

Programmet har pågått siden 1995 og den fjerde programperioden slutter i 2015. Hva har vi lært? Evalueringsavdelingen i Norad har bestilt en evaluering av programmet for perioden 2010-2015. Denne er gjennomført av Christian Michelsens Institutt og Itad.

Resultatene blir presentert under seminaret, etterfulgt av en diskusjon med representanter fra Den afrikanske union (AU), medlemmer og styremedlemmer av «Training for Peace in Africa»-programmet, Utenriksdepartementet og teamleder for evalueringen.

Program 

09.30 – 10.00 Kaffe/te
10.00 – 10.05 Evalueringsrapporten overleveres til avdelingsdirektør Hilde Svartdal Lunde i Utenriksdepartementet
fra avdelingsdirektør Tale Kvalvaag i evalueringsavdelingen i Norad
10.05 – 10.30 Presentasjon av rapporten
ved Elling Tjønneland, leder for evalueringsteamet (CMI) og Anna Paterson team medlem (Itad).
10.30 – 11.10   Kommentarer og diskusjon
  Paneldebatt ledet av Eva Bratholm, kommunikasjonsdirektør i Norad
  Panellister:
- Hr. Sivuyile Bam, Head of The Peace Support Operations Division (PSOD), African Union
- Dr. Funmi Olonisakin, Direktør, African Leadership Centre, King’s College, London
- Dr. Kjell Hødnebø, Seniorrådgiver, Utenriksdepartementet
- Annette Leijenaar, Head of Conflict management and peacebuilding division, Institute for Security Studies
- Team leder Elling N. Tjønneland, Chr. Michelsens Institutt
11.10 – 11:30 Plenumsdebatt, mulighet for spørsmål fra salen

 

Evaluering av programmet «Training for Peace in Africa»

SUMMARY:Evaluering av programmet «Training for Peace in Africa» END:VEVENT END:VCALENDAR