BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20141028T120000 DTEND:20141028T133000 DTSTAMP:20240718T073608 LOCATION:Håndverkeren konferansesenter, Rosenkrantzgate 7, Oslo, Rosenkrantzgate 7, 0159 Oslo X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Paraply- eller nettverksorganisasjonene kan fungere som et mellomledd mellom Norad og mottakerorganisasjonene når det gjelder overføring av midler, kvalitetssikring og tilbakerapportering, eller de jobber for politisk påvirkning på vegne av sine medlemsorganisasjoner. 

Hvor hensiktsmessig er denne modellen? Hva er merverdien disse organisasjonene tilfører, som kan forsvare ekstrakostnadene ved et ekstra organisasjonsledd i utviklingssamarbeidet? Hva er alternativene? Under dette seminaret presenterer evalueringsteamet fra Niras hovedfunn fra evalueringen som ble bestilt for å svare på slike spørsmål.

Program:

Innledning ved Øyvind Eggen, evalueringsavdelingen i Norad
Presentasjon av viktigste funn og anbefalinger ved Svend Erik Sørensen, som har ledet arbeidet med evalueringen
Kommentarer: - Gunvor Schancke, avdeling for sivilt samfunn i Norad
  - Jørn Lemvik, Digni
  - Gro Lindstad, Fokus
  - Andrew Preston, Forum
Plenumsdiskusjon:  Hvilken rolle bør paraply- og nettverksorganisasjonene ha i framtidens bistand?

 

Evaluering av bistand via paraply- og nettverksorganisasjoner

SUMMARY:Evaluering av bistand via paraply- og nettverksorganisasjoner END:VEVENT END:VCALENDAR