Visualisering av velstand

Vil du lære hvordan man kan rangere 142 av verdens land etter livskvalitet og velstand? Er du interessert i brukervennlig og visuelt spennende formidling av komplekse temaer?
5 jun. 2013

13:00 - 15:00

Legg til i kalender (ics)

Norad, Informasjonssenteret 6, etg.

Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo

Bli med onsdag 5. juni når Nathan Gamester legger frem Legatum-instituttets velstands-indeks fra kl. 13-15 i Norads informasjonssenter. Kommunikasjonssjef Eva Bratholm åpner møtet.

Legatums kategorier likner UNDPs årlige rapporter siden 1990 om menneskers utvikling. Begge presenterer statistikk på en interaktiv måte, noe man også kjenner fra Verdensbanken og andre organisasjoners nettsider. Grafikken til Legatum er spesielt iøynefallende og kvikk. Man tenker ”wow” og klikker ivrig videre.

UNDP og Legatum kommer frem til ganske lik rangering av land: I 2012 havnet Afghanistan, landet som etter Brasil får nest mest norsk bistand, på 140. og tredje siste plass hos Legatum. I UNDPs indeks samme år blir Afghanistan nr. 175 av de 185 landene som er inkludert. Mosambik, også blant de fem landene som får mest norsk bistand, er nr. 124 på Legatums rangering og helt sist hos UNDP. Somalia og Palestina er ikke tatt med i Legatums rangeringer. Norge topper begge indekser, år etter år.

I Afghanistans tilfelle blinker røde lamper på alle områder som måles, og landet havner på 140. plass av 142. Legatums fremstilling av temaer og funn er fargesprakende og tydelig. Man navigerer lett blant utallige grafer og kart. Som forklart på bloggen til London School of Economics, kan visualisering inspirere til debatt om komplekse temaer.

Velstandsanalysen til Legatum dekker 42 færre land enn UNDPs indeks for menneskelig utvikling, men Legatum opplyser på nettstedet «Conservative Home» at oversikten inkluderer 96% av verdens befolkning og 99% av det globale GDP. Ifølge Legatum gir indeksen det mest omfattende bildet av global velstand. Investorer som er nysgjerrige på mulige nye markeder kan finne relevante oversikter her. Bistandsaktører kan ha nytte av å se hva en konservativ tenketank velger å analysere og ikke analysere. Bredden i kriterier, og koblingen mellom mange datakilder, gjør verktøyet interessant for utenrikstjenesten.

Den grafiske profilen kan fenge ”nettbaserte” studenter og skoleelever. Indeksen baseres på bl.a. Verdensbankens utviklingsstatistikk, Gallups globale undersøkelser og informasjon fra Freedom House og Amnesty International. Professorer ved flere amerikanske universiteter og Oxford-universitetet utgjør Legatums akademiske panel. Indeksen dekker 89 variabler, som grupperes i åtte hovedkategorier: Økonomi, utdanning, næringsliv, styresett, helse, personlig frihet og sosial samhandling. Et dokument på 72 sider beskriver metodene som er brukt.

Selv om Legatums indeks tar opp emner som helse og personlig frihet, har den utelatt store, globale utfordringer som funksjonshemmedes adgang til utdanning og arbeid og manglende bevegelsesfrihet. Verdens helseorganisasjon og Verdensbanken tar fatt i dette i sin første globale rapport om funksjonshemming fra 2011. Temaet likestilling er ikke problematisert i Legatums indeks. Av de 89 variablene er det kun grunnskoledeltakelse som har brukt kjønnsspesifikke tall. Dyptgående analyser av likestilling kan man finne i den årlige Global Gender Gap-rapporten fra World Economic Forum. Forskjeller internt i land kommer naturlig nok ikke frem i indekser som kun tar for seg nasjonal statistikk, men dette er et viktig felt.

Norge har ligget på topp i UNDPs rapport 10 av de 12 siste årene, og i Legatums indeks i 2010, 2011 og 2012. Daily Mail Online beskriver skandinavenes ledelse i Legatums indeks siden målingene startet for fem år siden.