Støtte til tankesmier i Sør

Think Tank Initiative (TTI) har vært drevet som et flergiver-tiltak med direkte kjernestøtte til tankesmier i Sør:
19 sep. 2013

10:00 - 12:30

Legg til i kalender (ics)

Norad, Ruseløkkveien 26, møterom 4-136.

 • I fase 1 2009-2014 har nær 50 tankesmier fått støtte - kjernestøtte og noe tilleggsstøtte – for å drive forskningsbasert kunnskaps-innspill til politikkutforming i sine land (og også regionalt). Virkemidlene er altså forskning, og «policy dialogue» med politikkutformere. Initiativet kan dels sees på som styrking av en sivilt samfunns-rolle. Hva er resultatene?
 • Støtten har i tillegg bestått i faglig oppfølging og rådgivning til støttemottakerne (kapasitetsbygging) på vegne av giverne, organisert i regionbaserte team av den kanadiske forskningsorganisasjonen IDRC -International Development Research Centre.
 • Giverne i fase 1: Hewlett Foundation, Canada, Nederland, DFID, Gates Foundation og IDRC.
 • Norge v/Norad er invitert til å bli med i fase 2 fra neste år, og har deltatt som observatør på deler av prosessen som utarbeider forslag til Fase 2.
 • En ekstern evaluering av Fase 1 er nylig gjennomført, og er i vurderingsgrunnlaget for Fase 2.

Den 19. september i år kommer representanter for giverne (Ruth Levine, Hewlett Foundation), for forvalterne (Peter Taylor, IDRC) og TTIs International Advisory Group (Marie-Angelique Savane). De vil presentere TTI. Hensikt med møtet:

 • å bidra til kunnskap om tankesmiers rolle, muligheter og begrensninger, og
 • dele erfaringer og resultater fra initiativet som kan brukes i en norsk vurdering av denne virksomheten.


Agenda, kl. 10.00 - 12.30:

 1. Investing in think tanks for transparency, accountability and evidence-informed policy making.
  Ruth Levine, Director, Global Development and Population Program, The William and Flora Hewlett Foundation
  Q & A session
 2. The background to TTI, key findings and reflections arising from the Phase 1 External Evaluation, and an indication of shape and expectations of TTI for Phase 2.
  Peter Taylor, PhD, Acting Program Leader, Think Tank Initiative
  Marie-Angelique Savané, Member and former Chair, Panel of Eminent Persons, African Peer Review Mechanism, Senegal
  Q & A session with a sandwich lunch