Presentasjon av årsrapporten fra Norads evalueringsavdeling

Evalueringsavdelingen setter seg selv under lupen når de oppsummerer de viktigste erfaringene fra fjoråret.
6 jun. 2013

13:00 - 14:15

Legg til i kalender (ics)

Utviklingshuset (Brynjulf Bulls plass 2)

Brynjulf Bulls plass 2, oslo

Hvert år trekker Evalueringsavdelingen ut noen generelle erfaringer fra fjorårets evalueringer, som vi tror er av allmenn interesse. I året som gikk så vi blant annet på godtgjørelse ved deltakelse på kurs og seminar, som utgjør en viktig del av mange bistandstiltak. Evalueringsdirektør Tale Kvalvaag spør om kapasitetsbygging, som ofte innebærer å sende mange ansatte på seminar, er i ferd med å bli en ny «hvit elefant» i bistandsarbeidet.

Virker evalueringene?

Vi legger også oss selv under lupen. Uavhengige evalueringer skal bidra til bedre bistand gjennom læring og forbedring, og ved å holde bistandsforvaltningen ansvarlig. Men virker evalueringene?

Det hjelper ikke om en evaluering er god, om den bare legges i skuffen. Fagdirektør Øyvind Eggen ser på hvordan evalueringene kan bidra til å gi et svar på spørsmålet som stilles i offentlig debatt: Virker bistand?

Årsrapporten og presentasjonene blir kommentert av Norads direktør, Utenriksdepartementet, forskning og sivilsamfunnsorganisasjoner.

Årsrapporten, som også presenterer hovedtrekk i evalueringene gjennomført i fjor, publiseres på www.norad.no/evaluering 6. juni. 

Program:

1. Faglig introduksjon

 • Hva slags svar kan evalueringene gi til spørsmålet «virker bistanden»?
  v/Øyvind Eggen, fagdirektør


2. Overlevering av årsrapporten til Utenriksdepartementet

 • Presentasjon av årsrapporten
  v/Tale Kvalvaag, avdelingsdirektør
 • Respons til årsrapporten
  v/Heikki Holmås, utviklingsminister

3. Kommentar/respons

 • Villa Kulild, direktør, Norad
 • Liv Tørres, generalsekretær, Norsk Folkehjelp
 • Dan Banik, forsker, Senter for Utvikling og Miljø, UiO
 • Plenumsdiskusjon

Det vil være enkel servering.

Velkommen!