Miniseminar om utdanning og likestilling

Hva er de nye og sentrale utfordringene på feltet likestilling og utdanning på grunnskolenivå og videregående skole nivå?
13 mar. 2013

10:00 - 11:30

Legg til i kalender (ics)

Norads informasjonssenter (6. etasje)

Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo

Norad inviterer til frokostmøte/mini-seminar om utdanning og likestilling

Tid:
13. mars 10:00 - 11:30
Sted:
Informasjonssenteret 6. etg.
Påmelding:
Ikke nødvendig

I løpet av det siste tiåret er det blitt gjort viktige fremskritt med hensyn til likestilling og skoledeltakelse i utviklingsland. Det er nå like mange jenter som gutter som begynner på skolen i mange land.

Likestilling er identifisert som en prioritet for Norges utviklingsbistand til utdanning. Norge er den største giveren til UNICEFs tematiske fond for grunnutdanning og likestilling som også inkluderer støtte til UNGEI hvor Norge sitter som medlem av Global Advisory Committee. Videre støtter Norge likestilling og utdanning gjennom Global Partnership for Education (GPE), Forum for African Women Educationalists (FAWE), bilaterale avtaler med noen land og støtte til norske frivillige organisasjoner.

Til tross for store fremskritt er det fremdeles store ulikheter mellom land og innen de enkelte land og det er et behov for å se nærmere på en rekke forhold som har betydning for likestilling generelt og jenters og gutters skoledeltakelse og skoleutbytte i særdeleshet. Det er behov for å se på likestilling i form av like muligheter, deltakelse, undervisningspraksis, læringsutbytte, overgang til videregående utdanning inkludert teknisk og yrkesrettet utdanning og livslang læring.
Med dette som bakgrunn har Norad ved Utdanningsseksjonen og Seksjon for likestilling og rettigheter, engasjert Education for Change Ltd til å foreta en litteraturstudie på temaet utdanning og likestilling. Det sentrale spørsmålet er: Hva er de nye og sentrale utfordringene på feltet likestilling og utdanning på grunnskolenivå og videregående skole nivå, og hvordan takler vi disse for å fremme likestilling i utdanningssektoren utover 2015?

Konsulent Sophie Tanner fra Education for Change Ltd vil presentere studien Thematic Study on Education and Gender Equality som analyserer og søker å finne evidens for praksis og problemstillinger knyttet til utdanning og likestilling. Hun vil i sin presentasjon spesielt fokusere på interessante funn og anbefalinger av særlig relevans for givermiljøet.

Seminaret avholdes på engelsk. The seminar will be held in English.

Program for the mini seminar on education and gender equality

10.00-10.05 Welcome remarks by Paul Fife, Director, Department for Global Health, Education and Research
10.05-10.45 Presentation of Thematic Study on Education and Gender Equality by Sophie Tanner, Education for Change Ltd. Focus on findings and recommendations of relevance for the donor community.
10.45-11.20 Discussion. Moderator: Kristine Storholt, Head of Section for Gender and Human Rights, Norad
11.20-11.30 Closing remarks by Camilla Helgø Fossberg, Head of Education Section, Norad