Landmøte: Sri Lanka

Møt Norges ambassadør til Sri Lanka, Grete Løchen.
29 aug. 2013

11:30 - 13:00

Legg til i kalender (ics)

Norads informasjonssenter, Ruseløkkveien 26, 6. etg., Oslo

Ambassadøren gir en kort presentasjon om den politiske situasjonen og generelle utviklingstrekk på Sri Lanka.

I tillegg til å diskutere den politiske og økonomiske situasjonen i hvert enkelt land ønsker Norad å benytte anledningen til å diskutere utfordringer for den norske sivilsamfunnsstøtten. Det vil være spesielt interessant å drøfte hvordan norsk sivilsamfunnsstøtte kan få mest mulig ringvirkninger i det enkelte land fremover.

Møtet varer i halvannen time.

Eventuelle endringer i programmet eller annet, vil bli publisert norad.no. Ved endringer vil det bli sendt oppdateringer til alle påmeldte. Husk derfor å melde deg på møtene i god tid, senest en dag i forveien.