Kurs i virkningsevaluering (Impact evaluation)

Hvordan kan vi vite om bistandstiltak virker? Evalueringsavdelingen i Norad inviterer til kurs og åpne foredrag i regi av Howard White, direktør i International Initiative for Impact Evaluation (3ie).
20 - 21 nov. 2013

8:30 - 15:45

Legg til i kalender (ics)

Norad. Informasjonssenteret (6 etg). Ruseløkkveien 26

Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo

Oppdatering 31.10: Kurset er nå fullbooket, men interesserte kan komme på de fire åpne forelesningene som arrangeres samtidig.

Kurset er gratis og åpent for medarbeidere i Norad og UD som har ansvar for gjennomganger og evalueringer i sitt arbeid, samt medarbeidere i frivillige organisasjoner med ansvar for evalueringer, forskere og konsulenter som jobber med evaluering.

Det er plass til 30 deltakere på kurset og de første som melder seg, på vil få plass. De som ikke får plass på selve kurset, er velkomne til fire åpne forelesninger (se under).

Om kurset

3ie definerer en virkningsevaluering som en studie hvor man undersøker om endringer i det man forsøker å oppnå med et bistandstiltak kan tilskrives tiltaket og ikke noe annet. For å svare på spørsmålet «kan tilskrives tiltaket» bruker man statistiske metoder.

3ies definisjon av virkningsevalueringer legger med andre ord vekt på metode, og denne typen virknings-evalueringer kan brukes både for å studere effekter av et tiltak på kort og på lang sikt.

Kurset vil fokusere på evalueringsmetoder. For å ha best mulig nytte av kurset er det en fordel at man allerede har noe evalueringserfaring, men det ikke en forutsetning.

Kursmål

Kursdeltakerne får økt sin kompetanse i praktisk planlegging og gjennomføring av virkningsevalueringer. Kurset dekker følgende tema gjennom presentasjoner, gruppearbeid og diskusjoner:

  • Mapping the theory of change
  • Defining the counterfactual
  • Identification of evaluation questions and finding the appropriate mix of methods
  • Randomised evaluation design
  • Statistical matching and other quasi-experimental designs
  • How big a sample do you need? Performing power calculations
  • Thinking critically about matching
  • Managing impact evaluations: governance structure, time and budget
  • Goldfish bowl discussion: Should development agencies commission impact evaluations?

Både kurs og foredrag holdes på engelsk.

Følgende forelesninger er åpne for alle:

20. november kl: 09:00 – 10:30 Using a theory of change approach in impact evaluation design: An introduction
20. november kl: 14:45 – 16:00 Randomized controlled trials in international development

21. november kl: 09:45 – 10:45 Systematic Reviews in international development

OBS: Ekstra forelesning 22. november kl:10:15 – 11:45 Approaches to randomization

Om foreleseren

Howard White har over 20 års forskningserfaring på utviklingsland, med særlig ekspertise innen evaluering av bistand, bistandseffektivitet og fattigdomsreduksjon. Han er i dag direktør for International Initiative for Impact Evaluation (3ie), og ledet tidligere arbeidet med impact evaluations i the Independent Evaluation Group (IEG) i Verdensbanken.

Han sitter i styret for Campbell Collaboration International Development Coordinating Group og er redaktør for Journal of Development Studies og Journal of Development Effectiveness. Les mer om Howard White .