Kjønnslemlestelse – faglige tilnærminger og helsekonsekvenser

Norad og FOKUS inviterer til fagseminar om kjønnslemlestelse.
16 aug. 2013 - 1 jan. 0001

11:30 - 0:00

Legg til i kalender (ics)

Norads Auditorium i 4. etasje, Ruseløkkveien 26, Oslo

Ruseløkkveien 26, Oslo

11.30    Lett lunsj og mingling 
12.00    Åpning ved Helga Fogstad, leder av helseseksjonen i Norad
12.15    Populære tilnærminger i arbeidet mot kjønnslemlestelse – hva fungerer?Bakgrunn
   Elise Johansen, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS

12.45

   Erfaringer fra arbeid mot kjønnslemlestelse
   Anton Popic, Programrådgiver, Fokus

12.55

   Diskusjon

13.10

   Fødselskomplikasjoner som følge av kjønnslemlestelseBakgrunn
   Rigmor Berg, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
13:40

   Erfaringer med helsetilbud til omskårne kvinner i Norge
   Berit Austveg, lege og konsulent for Norad

14.00

14.15

   Diskusjon 

   Avslutning og veien videre

  • Moderator: Berit Austveg
  • Seminaret holdes på norsk

 

Velkommen!