Informasjonsmøte om Norads tilskudd til bistandsprosjekter – prosjektstøtte

Norad inviterer alle organisasjoner som vurderer å søke om støtte til mindre bistandsprosjekter til et informasjonsmøte om årets søknadsprosess.
4 sep. 2013

15:00 - 17:00

Legg til i kalender (ics)

Norads lokaler i Ruseløkkveien 26, 4. etasje

Ruseløkkveien 26, 0251

- På møtet vil vi opplyse om støtteordningen og hvem som kan søke om støtte, forteller underdirektør Gunvor Skancke i Norads avdeling for sivilt samfunn.

Det er viktig at alle deltakere har satt seg grundig inn i regelverk og retningslinjene til prosjektstøtteordningen før møtet.

NB! Ny påmeldingsfrist for å delta på møtet er tirsdag 03. september!

- Vi har ikke mulighet til å diskutere inngående om hvert enkelt prosjekt på møtet og ber derfor alle organisasjonene om å lese grundig all informasjon som finnes på våre nettsider før møtet, sier Skancke.

Selv om Norad mottar søknader fra mange gode prosjekter er det langt fra alle som mottar støtte. For 2012 mottok Norad 112 søknader om prosjektstøtte, hvorav 63 av søknadene ble innvilget.

Et viktig prinsipp for Norad er at prosjektene har sterk forankring i landene der prosjektene skal gjennomføres. En organisasjon som mottar støtte fra Norad, må dermed vise at prosjektet de vil gjennomføre er drevet av lokale krefter i prosjektområdet.

Organisasjonene som søker om støtte, må ha god kontakt med de lokale partnerne for prosjektet i det aktuelle landet. Her kan dere lese mer om Norads prinsipper for støtte til sivilt samfunn .

Søknadsfristen for å søke om prosjektstøtte er 1.oktober for nye avtaler. Søknadskjema og veiledning finner du på Norads nettsider.