BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20130620T090000 DTEND:20130620T110000 DTSTAMP:20220811T075649 LOCATION:Norads informasjonssenter (6. etasje), Ruseløkkveien 26, Ruseløkkveien 26 , 0251 Oslo X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Informasjonsstøtten (kap.post 160.71) skal gå til frivillige organisasjoner, lag og institusjoner i hele Norge som vil arbeide med folkeopplysning og stimulere til debatt om utviklingsspørsmål i Norge.

Gjennomgangen skal vurdere i hvilken grad informasjonsstøtten fører til økt kunnskap og engasjement i befolkningen om nord/sør og utviklingsspørsmål, samt i hvilken grad ordningen forvaltes effektivt og i tråd med regelverk og gjeldene styringsdokumenter.

Videre skal gjennomgangen i størst mulig grad dokumentere resultater og effekt av informasjonsstøtten samt danne grunnlag for eventuelle forbedringer og endringer i forvaltningen av ordningen.  Gjennomgangen er gjort av Gambit HK på oppdrag fra Norad.

Utkast til rapport sendes ut i forkant av lanseringen, senest dagen før. Organisasjonene og andre interessenter vil få frist til 15.august til å komme med skriftlig kommentarer til rapporten.

Foreløpig program  
Velkommen Norad
Presentasjon av hovedfunn og anbefalinger   Gambit
Kommentarer til rapporten/gjennomgangen RORG-sekretariatet og utvalgte organisasjoner
Diskusjon  
Videre prosess og avslutning Norad

Velkommen!

Gjennomgang av informasjonsstøtten presenteres

SUMMARY:Gjennomgang av informasjonsstøtten presenteres END:VEVENT END:VCALENDAR