Gjennomgang av informasjonsstøtten presenteres

Norad har fått gjennomført en uavhengig gjennomgang av informasjonsstøtten. 20. juni legges et utkast til rapporten frem i Norad.
20 jun. 2013

9:00 - 11:00

Legg til i kalender (ics)

Norads informasjonssenter (6. etasje), Ruseløkkveien 26

Ruseløkkveien 26 , 0251 Oslo

Informasjonsstøtten (kap.post 160.71) skal gå til frivillige organisasjoner, lag og institusjoner i hele Norge som vil arbeide med folkeopplysning og stimulere til debatt om utviklingsspørsmål i Norge.

Gjennomgangen skal vurdere i hvilken grad informasjonsstøtten fører til økt kunnskap og engasjement i befolkningen om nord/sør og utviklingsspørsmål, samt i hvilken grad ordningen forvaltes effektivt og i tråd med regelverk og gjeldene styringsdokumenter.

Videre skal gjennomgangen i størst mulig grad dokumentere resultater og effekt av informasjonsstøtten samt danne grunnlag for eventuelle forbedringer og endringer i forvaltningen av ordningen.  Gjennomgangen er gjort av Gambit HK på oppdrag fra Norad.

Utkast til rapport sendes ut i forkant av lanseringen, senest dagen før. Organisasjonene og andre interessenter vil få frist til 15.august til å komme med skriftlig kommentarer til rapporten.

Foreløpig program  
Velkommen Norad
Presentasjon av hovedfunn og anbefalinger   Gambit
Kommentarer til rapporten/gjennomgangen RORG-sekretariatet og utvalgte organisasjoner
Diskusjon  
Videre prosess og avslutning Norad

Velkommen!