BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Norad VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VEVENT DTSTART:20120919T100000 DTEND:20120919T113000 DTSTAMP:20220811T081934 LOCATION:Norads informasjonssenter (6. etasje). Ruseløkkveien 26, Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Programmet startet i 1996, og målsetningen har vært å utvikle og etablere et effektivt og bærekraftig Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) system samt å minimere risiko for arbeidsulykker og miljøskader i petroleumssektoren i Vietnam. Statsoljeselskapet Petrovietnam har vært hovedmottaker av norsk støtte, med Klif, Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet som implementerende partnere. Programmet har bidratt til utvikling og implementering av retningslinjer, manualer og reguleringer på HMS feltet i tillegg til kapasitetsbygging.

Formålet med seminaret er å kommunisere og diskutere oppnådde resultater og lærdommer som kan bidra til at Ofu-programmet blir enda bedre fremover. Arntzen de Besche vil presentere sine funn fra sluttevaluering av programmet i Vietnam, og det blir tid til spørsmål og diskusjon.

Vel møtt!

Vi oppsummerer norsk oljebistand til Vietnam

SUMMARY:Vi oppsummerer norsk oljebistand til Vietnam END:VEVENT END:VCALENDAR