Vi oppsummerer norsk oljebistand til Vietnam

I forbindelse med at Olje for utvikling-programmet i Vietnam er avsluttet, inviterer Norad til åpent seminar.
19 sep. 2012

10:00 - 11:30

Legg til i kalender (ics)

Norads informasjonssenter (6. etasje). Ruseløkkveien 26

Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo

Programmet startet i 1996, og målsetningen har vært å utvikle og etablere et effektivt og bærekraftig Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) system samt å minimere risiko for arbeidsulykker og miljøskader i petroleumssektoren i Vietnam. Statsoljeselskapet Petrovietnam har vært hovedmottaker av norsk støtte, med Klif, Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet som implementerende partnere. Programmet har bidratt til utvikling og implementering av retningslinjer, manualer og reguleringer på HMS feltet i tillegg til kapasitetsbygging.

Formålet med seminaret er å kommunisere og diskutere oppnådde resultater og lærdommer som kan bidra til at Ofu-programmet blir enda bedre fremover. Arntzen de Besche vil presentere sine funn fra sluttevaluering av programmet i Vietnam, og det blir tid til spørsmål og diskusjon.

Vel møtt!