Seminar: Støtten til sivilt samfunn gjennom det norske klima- og skoginitiativet er evaluert

Det norske klima- og skoginitiativet evalueres over en fireårsperiode gjennom et program for følgeevaluering. Nå foreligger evalueringen av initiativets støtte til sivilt samfunn.
21 aug. 2012

10:30 - 12:00

Legg til i kalender (ics)

Informasjonssenteret i Norad (6 etasje). Ruseløkkveien 26, Oslo

Ruseløkkveien 26, Oslo

Fra 2009 til 2012 mottok 40 sivilsamfunns- og forskningsorganisasjoner til sammen 650 millioner kroner til lokale, nasjonale og internasjonale prosjekter. «Hvilke resultater er oppnådd?» Og «hva har en lært?» er spørsmål som stilles i evalueringen.

I forbindelse med evalueringen har konsulentselskapet LTS utført feltarbeid i Indonesia, Peru, Kamerun og Den demokratiske republikken Kongo.

Program for seminaret:

10:30-10:35: Åpning. Hans Peter Melby, Evalueringsavdelingen, Norad
10:35-11:15: Presentasjon av rapporten, konsulentselskapet LTS
11:15-11:25: Kommentarer. Avdeling for sivilt samfunn, Norad
11:25-12:00: Diskusjon

Seminaret vil bli holdt på engelsk.

Påmelding innen mandag 20. august kl.12.00. Påmeldte vil få tilsendt rapporten elektronisk dagen før seminaret (sperrefrist til 21. august).

Om følgeevalueringen

I 2007 lanserte den norske regjeringen et eget klima- og skoginitiativ, og besluttet å bevilge tre milliarder årlig over bistandsbudsjettet til det internasjonale arbeidet for reduserte utslipp fra avskogning og skogforringelse (REDD). Les mer: Klima- og skoginitiativet

Siden 2010 har Evalueringsavdelingen i Norad ledet et program for følgeevaluering. Formålet er å skaffe informasjon om og trekke lærdommer samtidig som klima og skog-satsingen pågår. Følgeevalueringen består av studier og enkeltevalueringer. Disse utføres av konsulentselskapet LTS International Ltd. Følgeevalueringen pågår ut 2013.  Les mer: Faktaark om følgeevalueringen