Norads klimatime: Fornybar energi for rural utvikling i Afrika sør for Sahara

Rural utvikling er sår trengt i Afrika og kontinentet har mye fornybar energi tilgjengelig. Moderne tekniske energisystemer må føre til økonomisk gevinst lokalt om det skal bidra til utvikling i rurale områder. Hvordan kan dette skje?
23 okt. 2012

13:00 - 14:30

Legg til i kalender (ics)

Norad, Informasjonssenteret i 6 etg., Ruseløkkeveien 26, Oslo

Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo

Forskere fra STEEP-RES er invitert for å presentere og diskutere sentrale tema innen fornybar energi og rural utvikling ut i fra empiriske studier i Tanzania og Mosambik.

Program:

  • Leder av Energiseksjonen i Norad, Ørnulf Strøm, ønsker velkommen.
  • Kort introduksjon til forskningsprogrammet STEEP-RES (5 min)
  • Tema 1: En modell til å utforske tilgang til elektrisitet: tilgang til hva, for hvem, når og hvordan? (10 min)
  • Tema 2: Fornybar energi for produktiv bruk i rurale områder: barrierer og potensial for produktiv bruk av elektrisitet, inkl. rollen til privat sektor, markedet og bankene (15 min)
  • Tema 3: Godt styresett for fornybar energi: Institusjonelle drivere og barrierer til fornybar energi på nasjonalt og lokalt nivå.  (15 min)

Fra STEEP-RES deltar Sverker Molander, Frida Boräng, Linus Hammar og Helene Ahlborg. Presentasjonene bygger på empiriske studier av STEEP-RES i Tanzania og Mosambik, og vil inkludere både landspesifikke og konseptuelle diskusjoner. 

Forskningsleder Harold Wilhite fra Senter for Utvikling og Miljø vil kommentere presentasjonene før det åpnes for spørsmål fra salen og felles diskusjon.

STEEP-RES ble initiert i 2008 og fungerer som en samlende institusjon for flere svenske multidisiplinære forskningsprogrammer som fokuserer på utvikling av bærekraftige energisystemer for forbedret levestandard i rurale områder i Afrika sør for Sahara.

Rural utvikling trengs i Afrika og kontinentet har mye fornybar energi tilgjengelig. Moderne tekniske energisystemer må være godt integrert lokalt og føre til økonomisk gevinst i lokalsamfunnet om det skal bidra til utvikling i rurale områder. Forskerteamet arbeider med spørsmål knyttet til hvordan goder fra elektrisitet kan maksimeres og resultere i økonomisk og sosial utvikling.

Les mer om prosjektene:

Velkommen!