Lær mer om ulovlig kapitalflyt

21 mar. 2012

10:00 - 14:00

Legg til i kalender (ics)

Norad, Informasjonssenteret, 6. etasje, Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo

Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo

Norad og programmet Skatt for utvikling inviterer til seminar.

I vår globale verden flyter kapitalen stadig friere mellom land. Dette bidrar til økt handel, mer effektive investeringer og høyere økonomisk vekst. Ulempen er at det også har blitt lettere å flytte kapital ulovlig.

Stort omfang

Enorme mengder kapital flyttes hvert år ut fra fattige land. Størrelsen på kapitalstrømmene er svært vanskelig å anslå, nettopp fordi mye av dette foregår i det skjulte, og anslagene varierer veldig. Noe kommer fra kriminalitet og korrupsjon, men mye skyldes at multinasjonale selskaper henter ut overskudd som skulle vært beskattet i landet.

Et bilde som ofte benyttes er silen som lekker. Hvorfor skal vi fortsette å pøse bistandspenger inn i et land, når de ulovlige pengestrømmene ut av landet er mange ganger større? Er det mulig å stoppe eller redusere lekkasjene? Hvilke virkemidler har vi til rådighet?

Forskning for å forstå

For å hjelpe oss til å forstå disse problemstillingene bedre, støtter Norad flere store forskningsprosjekter. Til dette seminaret har vi invitert forskere fra NHH/SNF, NUPI og ICTD (International Centre for Tax and Development), som alle mottar midler fra Norad. I tillegg kommer Peter Reuter, redaktør av den ferske boken ”Draining Development? Controlling Flows of Illicit Funds from Developing Countries”.

Vi har bedt forskerne om å presentere sine prosjekter; hvilke spørsmål ønsker de å besvare, hvorfor er dette viktig og hva kan kunnskapen brukes til? Er det mulig å komme fram til sikrere anslag på omfanget av den ulovlige kapitalflyten?

Det blir enkel lunsj.

Velkommen!