Klimatime: Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS)

Norge gir årlig 110 millioner kroner i støtte til Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR). Vi får besøk av programdirektør Bruce Campbell og inviterer til samtale om klimaendring, landbruk og matsikkerhet.
25 sep. 2012

10:00 - 11:30

Legg til i kalender (ics)

Norads informasjonssenter (6. etasje). Ruseløkkveien 26

Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo

Bruce Campbell, programdirektør i Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) , besøker Norad og vil orientere om CGIAR’s forskningsprogram om klimaendring, landbruk og matsikkerhet:
 
 «Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS)». Programdokumentet kan lastes ned her.

Regina Andersen, Fridtjof Nansen Institutt, Asuncion St. Clair, CICERO og Andrei Marin, Universitetet for Miljø og Biovitenskap vil kommentere, før det åpnes for spørsmål fra salen.

Møtet vil bli ledet av Fung. seksjonsleder Ivar Jørgensen, Seksjon for klima og landbruk, Avd. for klima, energi og miljø.

Bakgrunn:

Norge kanaliserte i 2012 årlig NOK 110 millioner i støtte til CGIAR forskning.  I 2011 ble det foretatt en uavhengig vurdering som så på hvordan verden ville sett ut uten resultatene fra forskningen gjennom CGIAR fra 1971 og frem til i dag.  Rapporten konkluderte bl.a. med følgende:

  • verdens matvareproduksjon ville vært 4-5 % lavere, og utviklingslandene ville produsert 7-8 % mindre
  • verdens kornpriser ville vært 18-21 % høyere
  • 13-15 millioner flere barn ville vært underernært (se http://www.cgiar.org/impact/index.html)

Velkommen!

For mer informasjon om CCAFS programmet og CGIAR:  til nedenstående lenker: