Integrering av funksjonshemmede i utviklingssamarbeidet

2 mar. 2012 - 1 jan. 0001

12:00 - 0:00

Legg til i kalender (ics)

Informasjonssenteret i Norad, 6. etasje

Evalueringsavdelingen i Norad har gleden av å invitere til et seminar for å presentere rapporten og diskutere fremtidig norsk støtte til fremme av rettigheter for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Evalueringsteamets leder, Nora Ingdal fra NCG presenterer funn, konklusjoner og anbefalinger fra evalueringen. Utenriksdepartementet, Norad, Atlas-alliansen, Plan og tidligere rådgiver for FNs spesialrapportør for funksjonshemmede gir kommentarer til rapporten. Seminaret vil være på norsk.

Hovedrapporten vil bli sendt elektronisk til påmeldte før seminaret og forhåpentligvis foreligge trykket på seminaret.

Om evalueringen

Norge var tidlig ute med krav og retningslinjer for integrering av funksjonshemmede i bistanden. I hvilken grad har det norske utviklingssamarbeidet vært karakterisert av integrering? Hva er resultatene av støtten på dette området?

Norge har brukt 1, 4 milliarder i bistand direkte rettet til å fremme funksjonshemmedes rettigheter i løpet av det siste tiår. I tillegg til denne støtten (”targeted”) til funksjonshemmede beregner rapporten at kun en liten del av annen bistand har tatt funksjonshemmedes rettigheter i betraktning.

Evalueringen er utført av Nordic Consulting Group og dekker perioden 2000-2010. Evalueringen skal dokumentere innsatsen, vurdere resultater og gi innspill til fremtidig innretning. Oppdraget omfatter feltarbeid i fire land: Malawi, Nepal, Det palestinske området og Uganda, samt en deskstudie av Afghanistan.