Entreprenørskap og utdanning

- Er det mulig å lære å bli entreprenør?
18 okt. 2012

10:00 - 12:00

Legg til i kalender (ics)

Informasjonssenteret i Norad, 6. etasje. Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo

Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo

Det er et økt fokus på økonomisk vekst som forutsetning for utvikling. Samtidig blir entreprenørers betydning for å skape arbeidsplasser fremhevet.

I utviklingssamarbeidet foregår entreprenørskapsopplæring i flere sammenhenger, bl.a. i forbindelse med de såkalte mikrokredittordningene. Men i mange land er det ønskelig å etablere slik opplæring på en mer systematisk måte og som en del av eller i tett samarbeid med det ordinære utdanningssystemet.

Flere afrikanske land er i startgropa for å innføre entreprenørskapsmodeller i tilknytning til videregående skole. Og i flere sammenhenger er også norske aktører involvert.

Junior Achievement (JA) i Uganda støttes av Norad gjennom et samarbeid med Ungt Entreprenørskap i Norge, og arbeider med entreprenørskap blant skoleungdom i Uganda. Norad har invitert leder av organisasjonen, Josephine Kaleebi, til Norad for å fortelle om hvordan de jobber for å skape flere entreprenører i Uganda.

Vegard Johansen, Østlandsforskning/NTNU, har jobbet med entreprenørskap og skrevet flere forskningsrapporter om temaet. Han vil gi en presentasjon av aktuelle utfordringer på feltet.

Seminaret arrangeres av Norads seksjoner for utdanning og næringsutvikling.

  Program   
10.00 - 10.15  Welcome and introduction   Norad
10.15 - 11.00   How to make future entrepreneurs in Uganda   Josephine Kaleebi, JA Uganda
11.00 - 11.30 Entrepreneurship Education –
Categorisation, Effects and Challenges
Vegard Johansen, Østlandsforskning/NTNU
11.30 - 12.00  Discussion