Bilateral helsebistand til Botswana evaluert

10 jan. 2012 - 1 jan. 0001

12:00 - 0:00

Legg til i kalender (ics)

Norad, Info.senteret i 6. etg,

Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo

I over 30 år har Norge bistått Botswana i arbeidet med å utvikle landets helsesektor. På oppdrag fra Evalueringsavdelingen foreligger nå en evaluering av erfaringene og resultatene av den bilaterale bistanden.

Den bilaterale bistanden til Botswana ble gitt i to ulike faser, og et internasjonalt team har vurdert disse. Den første – og mest omfattende – fasen var fra 1975 til 1996, og mens den andre – mer begrensede – fasen er planlagt avsluttet i 2012.

Teamet påpeker i rapporten klare forskjeller mellom de to fasene og resultatene som er oppnådd. Under seminaret tirsdag 10. januar blir det drøfting av de oppnådde resultatene og årsakene til de forskjellene som teamet har påvist. Videre blir det en diskusjon om hva vi kan lære i forhold til dagens – og fremtidens – helsesamarbeid.

Om fasene

Bistanden i den første fasen stemte i stor grad med de prinsipper som først i 2005 ble nedfelt internasjonalt i Paris-erklæringen. Bistanden i fase to har også vært meget relevant, men med mindre klare mål. Samtidig har den vært for komplisert i forhold til institusjoner som skulle gjennomføre dem. Bærekraften i den siste fasen har vært blandet.

Ifølge teamet bak rapporten, tilsier erfaringene fra Botswana at det å utvikle effektive helsesystem krever lengre tid enn de 3-5 år prosjekter normalt har. Institusjonelt samarbeid må baseres på klarere målsetninger. Siden det bilaterale samarbeidet begynte har Botswana gått fra å være et lavinntektsland til å bli et bli et av de rikeste mellominntektslandene i verden. Likevel står helsesektoren i landet foran flere utfordringer de neste årene, og mangel på bilaterale samarbeidspartnere vil være en av disse. 

Foreløpig program

12.00 – 12.05 Velkommen (EVAL, Norad))
12.05 – 12.50 Presentasjon av evalueringen (Teamleder)
12.50 – 13.00 Oppklarende spørsmål
13.00 – 13.15 Forberedte kommentarer (3 berørte parter á 3 min.)
13.15 – 13.30 Kaffe
13.30 – 13.50 Erfaringer for pågående og framtidig helserelatert bistand (Sigrun Møgedal)
13.50 – 14.50 Diskusjon
14.50 – 15.00 Oppfølgende arbeid (Seksjon for Helse, Norad)