Søk tilskudd

Norad samarbeider med norske bedrifter, statlige etater og forskjellige bistands- og kulturinstitusjoner. Mesteparten av dette samarbeidet organiseres gjennom ulike støtteordninger.

I tillegg utlyser Norad årlig midler til forskning og institusjonssamarbeid mellom norske forskningsinstitutter og forskningsinstitusjoner i samarbeidsland. Her finner du alt du trenger for å søke.

Velg kategori

Norads støtte til sivilt samfunn / frivillige organisasjoner

Folkets egne organisasjoner og måter å organisere seg på er en viktig drivkraft i samfunnsutviklingen i alle land i verden. Derfor legger Norge og Norad stor vekt på å støtte utviklingen av et sivilt samfunn og et aktivt organisasjonsliv i utviklingsland.

Norads støtte til næringsutvikling

Norad har to tilskuddsordninger for støtte til næringsutvikling.

Norsk støtte til kapasitetsbygging innen høyere utdanning og forskning

For at utviklingsland selv skal klare å finne årsaker og løsninger på fattigdomsproblematikken, er befolkningens muligheter til å ta relevant høyere utdanning av god kvalitet helt avgjørende.