Evalueringsavdelingen

Evalueringsarbeidet er regulert gjennom en egen instruks for evaluering av norsk utviklingssamarbeid. Til grunn for virksomheten ligger også en evalueringspolitikk, og det utarbeides to-årige rullerende evalueringsplaner.

Avdelingen har ansvar for å evaluere hele det norske utviklingssamarbeidet. Evalueringene blir utført av eksterne fagmiljø som er nøytrale og uavhengige. Oppdrag gis etter anbud. Avdelingen bestemmer selv hva som skal evalueres. Formidling og læring av evaluering er en viktig oppgave.

Send e-post til