Toppledere ser framover

Om 750 dager skal tusenårsmålene være oppnådd. På Norad-konferansen 2013 løftet toppledere opp de foreløpige resultatene innen helse og utdanning. Samtidig er de opptatt av det som skal skje etter år 2015.

Utenriksminister Børge Brende holdt åpningstalen under Noradkonferansen 2013 i Oslo. Foto: Espen Røst
Utenriksminister Brende Børge under Norad-konferansen. Ifølge ministeren betyr "ingen utdanning, ingen utvikling". (Foto: Espen Røst)

Da nåværende utenriksminister Børge Brende var miljøvernminister på tidlig 2000-tallet, ble det sagt at det ikke var mulig å halvere andelen av mennesker som lever i ekstrem fattigdom. Nå er det førstetusenårsmålet nådd før tiden.

- Når den globale landsbyen kommer sammen og setter seg felles mål, er det mulig. Vi må jobbe enda hardere for å nå tusenårsmålene, slår Brende fast, som samtidig han ser fremover:

- Nå starter det viktige arbeidet for mål som skal nås innen 2030. Vi må tenke utenfor boksen, og vi må ikke akseptere noe annet enn å utrydde ekstrem fattigdom, sier Brende til jubel fra salen.

Slutt i løpet av en generasjon

Nettopp å få slutt på ekstrem fattigdom innen år 2030 er et av to globale mål Verdensbanken har satt seg for fremtiden. Det andre målet er å øke delt velstand for de fattigste 40 prosentene i utviklingsland.

- De er ambisiøse, men oppnåelige, mål hvis vi investerer – betydelig og vedvarende – i helse og utdanning, slår president i Verdensbanken dr. Jim Yong Kim fast.

- For å gjøre en virkelig forskjell i folks liv, må vi adressere utfordringene deres på en systematisk måte, på tvers av sektorer. Igjen viser Norge at de tenker fremover ved å se helse og utdanning sammen.

Forskning viser, ifølge Kim, at halvparten av reduksjonen av barnedødelighet de siste førti årene kommer som følge av forbedringer for utdannelse av kvinner.

Se hilsen fra dr. Jim Yong Kim, president i Verdensbanken. Dr. Kim ble forhindret i å delta på årets Norad-konferanse.
Anthony Lake taler under Noradkonferansen 2013. Foto: Espen Røst
Anthony Lake tilbrakte "bursdagen" til UNICEF, som han leder, i Norge på Norad-konferansen. (Foto: Espen Røst)

- Ingen utdanning, ingen utvikling

Ni av ti barn begynner på skole. Stadig flere av elevene i klasserommene er jenter. Dette to av de viktigste resultatene som løftes frem i Norads resultatrapport for 2013. Suksessene er ifølge UNICEFs leder, Anthony Lake, drevet av partnerskap, som involverer mange som jobber sammen både på landnivå og globalt.

- Mens vi feirer disse resultatene, må vi stille oss to fundamentale spørsmål: Gjør vi nok for å nå marginaliserte grupper, og gjør vi nok for å sikre at elevene lærer på skolen?

På verdensbasis står fortsatt 57 millioner utenfor skolen. Det kan være barn i avsidesliggende områder med lange distanser til nærmeste skole, barn blant urfolk, fattige barn som lever med nedsatt funksjonsevne, jenter som i en tidlig alder lærer at de ikke kan – eller er viktige nok som brødrene sine – til å gå på skolen, eller barn fanget i konflikter som i Syria.

- Å nekte barn utdanning, er ikke bare et moralsk svik, men også å kaste bort menneskelige ressurser, sier Lake som understreker at det koster mer ikke å gi barn utdanning enn å investere i utdanning og gode skolesystemer.

Tim Evans under Noradkonferansen 2013. Foto: Espen Røst
Tim Evans er direktør for helse, ernæring og befolkning i Verdensbanken. (Foto: Espen Røst)

Spennende utvikling på helse

Tre av de åtte tusenårsmålene fra år 2000 fokuserer på helse. Ifølge direktør for helse, ernæring og befolkning i Verdensbanken, Tim Evans, er vi på vei til å nå mål seks om å bekjempe hiv/aids, malaria og andre sykdommer. Samtidig er vi ikke helt i rute med målet om å bedre mødres helse.

- Vi ser grunner til optimisme, men også noen bekymringer, sier Evans.

99 prosent av kvinnene som dør i forbindelse med graviditet eller fødsel kommer fra utviklingsland. Det kunne vært unngått om de fikk profesjonell omsorg fra helsepersonell på en klinikk med nødvendig utstyr. På 20 år er antallet som dør halvert, og nå overlever 250.000 flere mødre.

Ifølge Evans er bildet blandet også når det gjelder målet om å redusere barnedødelighet, spesielt oppfordret han konkurransedeltakerne til å holde øynene på ballen når det kommer til ernæring for barn.

- Helse og utdanning er sentrale mål, også for å nå andre mål, slår Evans fast, som avslutningsvis minner om at likeverd også innad i land er en allmenn utfordring for post-2015-agendaen.

Amina J. Mohammed under Noradkonferansen 2013 i Oslo 11. desember 2013. Foto: Espen Røst
Amina J. Mohammed under Norad-konferansen 2013. (Foto: Espen Røst)

Vilje til å nå mål

Tross store resultater, er det stor enighet om at det gjenstår mange utfordringer, og at arbeidet må videreføres. Amina J. Mohammed er FNs spesialrådgiver for utviklingsplanlegging etter 2015.

- Det er mange huller å fylle, og jeg håper ikke at vi venter til 2015 med å gjøre noe med disse, understreket Mohammed på Norad-konferansen.

Mohammed var nylig på den avsidesliggende øya Nauru på vegne av FNs generalsekretær. De har et godt utdanningssystem blant annet med støtte fra Australia. 100 prosent av barna begynner på skolen, men bare 31 prosent fullfører skolen. Årsaken er ifølge Mohammed at utdanningen ikke svarer på behovene på øya og ikke fører til jobber. Dermed mister også utdanningen en verdi.

- Vi må lære av de gamle tusenårsmålene og der vi har feilet, og vi må vite hvor vi er for å kunne vite hvor vi skal. Vi må avslutte tusenårsmålene for å få integritet for å kunne gå videre, sier Mohammed, som er positiv til fremtiden.

- Jeg tror det er mulig å nå målet om å utrydde ekstrem fattigdom. Blant annet fordi folk ser konsekvensene av ekstrem fattigdom og fordi vi finner sterkere regjerninger i utviklingsland som har egne visjoner. For eksempel ser du at den afrikanske union snakker om å utrydde – og ikke bare redusere ekstrem fattigdom.

650 mennesker fra hele verden er samlet til Noradkonferansen på SAS-hotellet i Oslo 11. desember 2013. På første rad; tidligere utviklingsminister Heikki Holmås. Foto: Espen Røst
Rekordmange hadde funnet veien til Norad-konferansen 2013 som handlet om utdanning og helse. (Foto: Espen Røst)