Nyheter

Her får du oppdatert informasjon om Norads arbeidsområder, norsk bistand og utviklingssamarbeid.

 • Evaluering om resultatmåling av bistanden

  Evalueringspris til Norad-evaluering

  Evalueringen «Kan vi måle resultatene av norsk bistand?» har vunnet Evalueringsprisen under Evalueringskonferansen 2014.

 • Samdhana Institute - Participatory Mapping

  100 millioner dollar til urfolk

  Norge vil øremerke 100 millioner dollar til arbeid for å sikre rettighetene til urfolk og andre lokalsamfunn som lever i og av regnskogen. Satsingen er en del av en større utlysning. 

 • Regnskog i Indonesia

  Klima + vekst = sant

  Det er ingen motsetning mellom klimahensyn og økonomisk vekst. Det viser en ny internasjonal rapport som ble lagt fram tirsdag

 • Aker Kværner-ansatte i Luanda, Angola

  Bistand til petroleumsnasjoner

  - Hva er relevansen av Norges erfaringer med olje og gass for utviklingsland? Funn av ikke-fornybare naturressurser innebærer store utviklingsmuligheter, men også store utfordringer. Kan Norges erfaringer med petroleumsvirksomhet være til nytte for nye oljenasjoner med et helt annet utgangspunkt enn oss?

 • Skatteparadis

  Skatteparadis skader veksten i fattige land

  Investeringer i skatteparadis bidrar til å svekke utviklingsland økonomisk og utviklingsmessig. Samtidig viser den vestlige verden liten vilje til endring. Dette er blant de nye hovedfunnene i forskningsprogrammet Tax havens, capital flow and the developing countries (TaxCapDev) som Norad finansierer.

 • Tallenes tale

  Tallenes tale: Sammenlign skandinavisk bistand

  Hvordan ser norsk bistand ut sammenlignet med svensk og dansk bistand? Åpenhet om bistandsprosjektene i de tre landene gir deg muligheten til å undersøke forskjeller og likheter i skandinavisk bistand.

 • selvmord_WHO

  Hvert 40. sekund tar en person sitt eget liv

  Selvmord er et globalt problem. For unge mennesker er selvmord den nest største dødsårsaken, viser en ny rapport fra Verdens Helseorganisasjon (WHO). 

 • Indonesia, regnskog, motorsag

  Stor fremgang for det norske klima- og skoginitiativet

  Ti milliarder bistandskroner og seks års innsats har bidratt til å bevare naturskog, få på plass systemer for å minske avskoging og inkludere bevaring av skog i de internasjonale klimaforhandlingene. Dette til tross for mangelfull planlegging i forkant og rapportering underveis, viser ny evalueringsrapport fra Norad. 

 • Combine Norfund

  Ny rapport om matsikkerhet

  Norad lanserte nylig rapporten «Food security in a climate perspective, annual report 2013». Rapporten fokuserer på norsk støtte til global matsikkerhet. Bakgrunnen for rapporten er strategien «Matsikkerhet i et klimaperspektiv» som kom ut i 2012.

 • Gutter spiller fotball. burundi. skole

  Norad lanserer årets landsider

  I 2013 ga Norge bistand til 116 land. Norads landsider gir oversikten over hvordan pengene er brukt og hvilke resultater de har bidratt til i noen av de mest sentrale landene.