Nyheter

Her får du oppdatert informasjon om Norads arbeidsområder, norsk bistand og utviklingssamarbeid.

 • lesesal Indonesia

  - Norske fagmiljøer er viktige for utdanningssatsingen

  Det var statssekretær Morten Høglunds klare melding på et seminar om Utdanning for utvikling på Høgskolen i Oslo og Akershus.

 • Sabre Awards

  Norad-kampanje til topps internasjonalt

  Norads kampanjeside gjenfødt.no er kåret til «verdens beste kommunikasjonskampanje».

 • Paraply

  Er paraplyer den beste modellen i fremtidens bistand?

  Paraply- og nettverksorganisasjoner er et fordyrende mellomledd i bistanden, men bidrar også positivt til blant annet økt kapasitet i organisasjoner i utviklingsland, viser ny evaluering.

 • Leder for en dag

  Ledig stilling: Helt sjef OD-jobb

  Har du lyst til å lede direktoratet for utviklingssamarbeid? Vår jobb er å sørge for at norsk bistand gir resultater som reduserer fattigdommen i verden. Vi lyser nå ut stillingen som direktør i Norad for én dag.

 • Leder for en dag

  - En rolig dag i bistandsbransjen

  Da Rikard Bøe (19) tok på seg oppgaven som Norads «leder for en dag», fikk han seg en gledelig overraskelse. Han møtte Melinda Gates.

 • Sedler

  Rapport om økonomiske mislighetssaker – ajourføring

  Norads varslingsteam har i perioden 1. juli - 30. september 2014 mottatt tre varsler om mulige økonomiske misligheter.

 • Utdannelse, Nepal 07

  Rekordstort bistandsbudsjett

  Regjeringen foreslår å øke utviklingsbudsjettet til 32,5 milliarder kroner i 2015. Det er en økning på over én milliard kroner i forhold til 2014. 12 land er valgt som fokusland. 

 • Avskoging i Indonesia

  Fra verstinger til støttespillere: Privat sektor vil redde verdens skoger

  Nestlé, McDonalds og Walmart er blant selskapene som har lovet å bidra til å halvere avskoging innen 2020, og stoppe den helt innen 2030.

 • Indonesia

  NY-erklæring gir grunn til optimisme for verdens skoger

  Halvere avskoging innen 2020. Tap av naturskog skal være slutt i 2030. Stor satsing på reetablering av ødelagt skog. På klimatoppmøtet i New York 23. september ble det gitt svært tydelige meldinger fra regjeringer, private selskaper og organisasjoner.

 • Brende, Solberg og Sundtoft foran FN-bygget

  Klimatoppmøte – et steg på veien til Paris 2015

  FNs generalsekretær Ban Ki-Moon samlet i går verdens statsledere for å skape momentum rundt at vi må redusere klimautslippene nå. Statsledere brukte anledningen til å samles om behovet for å gjøre noe nå, men også diskutere behovet for å få til en global avtale om utslippsreduksjoner som bør tre i kraft i 2020.