Nyheter

Her får du oppdatert informasjon om Norads arbeidsområder, norsk bistand og utviklingssamarbeid.

 • Avskoging i Indonesia

  Fra verstinger til støttespillere: Privat sektor vil redde verdens skoger

  Nestlé, McDonalds og Walmart er blant selskapene som har lovet å bidra til å halvere avskoging innen 2020, og stoppe den helt innen 2030.

 • Indonesia

  NY-erklæring gir grunn til optimisme for verdens skoger

  Halvere avskoging innen 2020. Tap av naturskog skal være slutt i 2030. Stor satsing på reetablering av ødelagt skog. På klimatoppmøtet i New York 23. september ble det gitt svært tydelige meldinger fra regjeringer, private selskaper og organisasjoner.

 • Brende, Solberg og Sundtoft foran FN-bygget

  Klimatoppmøte – et steg på veien til Paris 2015

  FNs generalsekretær Ban Ki-Moon samlet i går verdens statsledere for å skape momentum rundt at vi må redusere klimautslippene nå. Statsledere brukte anledningen til å samles om behovet for å gjøre noe nå, men også diskutere behovet for å få til en global avtale om utslippsreduksjoner som bør tre i kraft i 2020. 

 • FN-sambandet

  FN-sambandet: - Viktig folkeopplyser, usynlig vaktbikkje

  FN-sambandet får kritikk for lite hensiktsmessig organisering og usynlighet i det offentlige ordskiftet, men samtidig mye skryt for en dyktig stab og lokal forankring, i en ny gjennomgang av organisasjonen.

 • Evaluering om resultatmåling av bistanden

  Evalueringspris til Norad-evaluering

  Evalueringen «Kan vi måle resultatene av norsk bistand?» har vunnet Evalueringsprisen under Evalueringskonferansen 2014.

 • Samdhana Institute - Participatory Mapping

  100 millioner dollar til urfolk

  Norge vil øremerke 100 millioner dollar til arbeid for å sikre rettighetene til urfolk og andre lokalsamfunn som lever i og av regnskogen. Satsingen er en del av en større utlysning. 

 • Regnskog i Indonesia

  Klima + vekst = sant

  Det er ingen motsetning mellom klimahensyn og økonomisk vekst. Det viser en ny internasjonal rapport som ble lagt fram tirsdag

 • Aker Kværner-ansatte i Luanda, Angola

  Bistand til petroleumsnasjoner

  - Hva er relevansen av Norges erfaringer med olje og gass for utviklingsland? Funn av ikke-fornybare naturressurser innebærer store utviklingsmuligheter, men også store utfordringer. Kan Norges erfaringer med petroleumsvirksomhet være til nytte for nye oljenasjoner med et helt annet utgangspunkt enn oss?

 • Skatteparadis

  Skatteparadis skader veksten i fattige land

  Investeringer i skatteparadis bidrar til å svekke utviklingsland økonomisk og utviklingsmessig. Samtidig viser den vestlige verden liten vilje til endring. Dette er blant de nye hovedfunnene i forskningsprogrammet Tax havens, capital flow and the developing countries (TaxCapDev) som Norad finansierer.

 • Tallenes tale

  Tallenes tale: Sammenlign skandinavisk bistand

  Hvordan ser norsk bistand ut sammenlignet med svensk og dansk bistand? Åpenhet om bistandsprosjektene i de tre landene gir deg muligheten til å undersøke forskjeller og likheter i skandinavisk bistand.