Nyheter

Her får du oppdatert informasjon om Norads arbeidsområder, norsk bistand og utviklingssamarbeid.

 • Indonesia, regnskog, motorsag

  Stor fremgang for det norske klima- og skoginitiativet

  Ti milliarder bistandskroner og seks års innsats har bidratt til å bevare naturskog, få på plass systemer for å minske avskoging og inkludere bevaring av skog i de internasjonale klimaforhandlingene. Dette til tross for mangelfull planlegging i forkant og rapportering underveis, viser ny evalueringsrapport fra Norad. 

 • Combine Norfund

  Ny rapport om matsikkerhet

  Norad lanserte nylig rapporten «Food security in a climate perspective, annual report 2013». Rapporten fokuserer på norsk støtte til global matsikkerhet. Bakgrunnen for rapporten er strategien «Matsikkerhet i et klimaperspektiv» som kom ut i 2012.

 • Gutter spiller fotball. burundi. skole

  Norad lanserer årets landsider

  I 2013 ga Norge bistand til 116 land. Norads landsider gir oversikten over hvordan pengene er brukt og hvilke resultater de har bidratt til i noen av de mest sentrale landene.

 • fn03

  Rapport om økonomiske mislighetssaker – ajourføring

  Norads varslingsteam har i perioden 1. april - 30. juni 2014 mottatt ti varsler om mulige økonomiske misligheter.

 • MDG-infographic-7

  Millioner av menneskers liv er forbedret

  I dag lanseres The Millennium Development Goals Report 2014 som gir oversikt over hvor mye som er oppnådd innenfor de åtte tusenårsmålene FN satt ved tusenårsskiftet for å bekjempe verdens fattigdom innen 2015.

 • Svein Bæra

  Nye landmøter i Norad

  Norad inviterer igjen til landmøter over sommeren. Siden sist har møtene fått et nytt format og byr på større grad av interaktivitet.

 • Statsministeren og utenriksministeren besøker Brannfjell skole

  Øker satsingen på utdanning i bistand

  - Utdanning er en nøkkel til å redusere fattigdom. Regjeringen vil derfor doble innsatsen for utdanning av barn og ungdom i land preget av ekstrem fattigdom, krise og konflikt. Det vil være spesielt viktig for oss å bidra til at flere jenter får utdanning, sier statsminister Erna Solberg.

 • Til Resultatrapport 2009

  Slår på lyset i Afrika og Asia

  Flere investorer viser interesse for å investere i energi. Energibistand gir lys til hjem, helsestasjoner og skoler. Også næringslivet trenger tilgang til strøm, men det er ikke tilstrekkelig alene for å skape nye jobber, viser ny årsrapport om ren energi.

 • Evalueringer

  - For raskt ut av startgropa

  Mangelfullt forarbeid når bistandsprosjekter igangsettes, gjør det vanskelig å vurdere og evaluere resultatene i etterkant. Det viser ny årsrapport fra evalueringsavdelingen i Norad.

 • Parliamentary and Presidential Elections in Kurdistan Region of Iraq 
Voters exercise their right to elect new regional, parliamentary, and presidential representatives in the Parliamentary and Presidential elections in the Kurdistan region of Iraq. United Nations election observers from the Independent High Electoral Commission (IHEC) organized and carried out the elections.

In a polling station, in Erbil. 


25 July 2009 
Erbil, Iraq 
Photo # 405128

  Utilsiktede effekter fanges ikke opp

  Lokale politikere som parkeres på sidelinjen av bistandsgivere. Offentlige tjenester og bedrifter som svekkes av at flinke ansatte får seg bedre betalt jobb for en bistandsorganisasjon. Bistand som inspirerer andre til å starte opp lignende tiltak på egen hånd. Dette er eksempler på utilsiktede effekter av bistand.