Norads årsrapport 2013

Norads rsrapport 2013
Published:April 2014
Carried out by:Norad
Pages:68
ISBN:978-82-7548-723-8

Summary

I 2013 var Norads hovedoppgaver å:

  • bistå Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene med faglig rådgivning på det utviklingspolitiske området
  • bistå Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene i arbeidet med kvalitetssikring av norsk utviklingssamarbeid
  • initiere og gjennomføre uavhengige evalueringer av utviklingssamarbeidet
  • kommunisere bredt om langsiktig utviklingssamarbeid og resultater
  • forvalte tilskuddsordninger på utviklingsfeltet i henhold til årlig tildeling fra Utenriksdepartementet
Your order ( )